Contact Us

        Dasso in China


Xinhe Village, Linpu Town, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang, China 311251



    +86 571 57163699


     info@dassoflooring.com


    http://www.dassoflooring.com/